ووشو

حضور همه سانداکاران ایران در مرحله نیمه نهایی

پنج سانداکار تیم ملی ووشوی مردان ایران با رجحان مقابل حریفان، راهی مرحله نیمه نهایی رقابت های قهرمانی دنیا شدند.

28 اسفند 1398

اردوی مشترک تیم ووشوی ایران با اندونزی در تهران

تیم ملی ووشوی اندونزی برای برگزاری اردوی مشترک با ملی پوشان ایران، 23 اردیبهشت وارد تهران می گردد.

24 بهمن 1398

استارت تیم ایران با رقابت چهار تالوکار

چهار ووشوکار ایران در نخستین روز از مسابقات قهرمانی جهان در اندونزی به مصاف حریفان خود می روند.

20 آبان 1398

طرح ملی تای چی مهارگر دیابت شروع می گردد

به گزارش خبرنگاران و به گفته صدیقی سرپرست کمیته تایچی در نشستی که با سازمان توسعه فعالیت بدنی فدراسیون ورزش های همگانی، و انجمن دیابت ایران برقرار شد مقرر گشت تقاهم نامه سه جانبه بین دو فدراسیون های ورزش همگانی و ووشو با انجمن دیابت ایران روز سه شنبه...

14 آبان 1398