کشتی فرنگی

ملی پوش کشتی فرنگی فردا از ICU به بخش منتقل می شود

بعد از وخامت اوضاع جسمی حسین نوری و سفید شدن ریه هایش بر اثر ابتلا به بیماری کرونا، او با پیگیری فدراسیون کشتی از بیمارستان آتیه به بیمارستان مسیح دانشوری انتقال داده شد تا درمان های موثر و تزریق آمپول های خاص روی او صورت بگیرد.

18 شهریور 1399