شمشیربازی

صعود تنیس روی میز به گروه A فدراسیون های المپیکی جهان

تنیس روی میز به گروه A فدراسیون های المپیکی در جهان اضافه شد.

25 مرداد 1399

جام جهانی شمشیربازی، صعود تیم سابر ایران به جمع 8 تیم برتر

تیم شمشیربازی اسلحه سابر ایران به مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام جهانی راه یافت.

20 فروردین 1399